Stavební práce

Stavební práce jsou společností EUROGAS a.s. realizovány většinou v rámci nosných činností společnosti, např. demolice stavebních konstrukcí a těžba kontaminované zeminy v rámci sanací starých ekologických zátěží, stavební činnost v rámci zabezpečování starých důlních děl atd.

Společnost je schopna zajistit projektovou i realizační fázi stavebních prací a plně garantuje jejich kvalitu v souladu s požadavky objednatele.