Průzkumy znečištění, analýzy rizik

objednatel

DIAMO, státní podnik

lokalita

laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských Horách

obor činnosti

průzkumy znečištění