Supervize akce "Řešení důsledků důlní a hornické činnosti na haldě Hrabůvka - likvidace termických procesů"

objednatel

Ministerstvo financí

lokalita

areál Vítkovice, a.s. Ostrava

obor činnosti

supervize

popis

Průběžná fyzická kontrola plnění a sledování efektivity vynakládaných prostředků v průběhu prací, kontrola a hodnocení všech dokladovaných výstupových údajů, kontrola dodržování podmínek v příslušných rozhodnutích ČBÚ, fyzická kontrola prací v terénu, kontrola dokladované kvality díla s využitím vlastních kontrolních odběrů a analýz, etapové vyhodnocení vývoje prací, zabezpečení zpětné vazby pro včasné zjišťování problémů a přípravu návrhů opravných opatření, zpracování závěrečné zprávy o výsledcích supervizní činnosti se závěry a doporučeními.