Revitalizace území rybníku Volný a lesních pozemků v k.ú. Radvanice pro využití volného času II. etapa – sanace svahu

objednatel

Ministerstvo financí

lokalita

k.ú. Ostrava – Radvanice

obor činnosti

stavební práce, geologické a hydrogeologické práce

popis

sanace svahu nad rybníkem Volný v Ostravě – Radvanicích s cílem zabezpečení východního svahu nad rybníkem Volný v rámci revitalizace objektu rybníka, a to pomocí kotvené pilotové stěny a odvodněním svahu