VÚ Libavá - Ochranné valy PS Daskabát - 2. etapa odstranění stavby

objednatel

Ministerstvo obrany

lokalita

Vojenský újezd Libavá, pěchotní střelnice Daskabát

obor činnosti

sanace ekologických zátěží, stavební práce

popis

odstranění ochranných valů v prostoru pěchotní střelnice vybudované z nevhodných nebo kontaminovaných materiálů, vytřídění vytěženého materiálu, odstranění odpadů a opětovné vybudování valů z nezávadných materiálů na původních místech